زموږ مفهوم

شمیره-3

د سوداګرۍ اصول

د باور وړ اوسئ، بریا ترلاسه کړئ

1 شمیر

د سوداګرۍ فلسفه

مسؤولیت شریک کړئ، په ګډه لوی کار وکړئ، حاصلات شریک کړئ

شمیره-2

د مدیریت فلسفه

ګړندی اوسئ ، په پام کې ونیسئ ، مسؤل اوسئ

شمېره-4

امنیتي کلتور

سوله په عمل او قول کې ده

شوزی

د کیفیت کلتور

پرمختګ نه ختمیدونکی دی